Четвъртък, 21 Октомври 2021 15:00

Съобщение за собствениците на домашни кучета!

 

 


О Б Щ И Н А   П Л О В Д И В

гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

www.plovdiv.bg, e-mail: kmet.kmet@plovdiv.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно чл.117 от Закона за местни данъци и такси „В тримесечен срок от датата на придобиването
на куче, собственикът подава ДЕКЛАРАЦИЯ в общината по постоянния му адрес/седалище.
Декларирането на домашното куче е задължително, без оглед на това дали собственикът подлежи на
заплащане на такса или е освободен от заплащане на такса за притежаване на куче.

 

МОЛЯ,

  • В срок до 10.11.2021 г. всеки собственик на домашно куче да декларира притежаването му в общинската/районната администрация по постоянен адрес.

Необходимо е да представите лична карта и ветеринарномедицинския паспорт на кучето.

  • Кучетата, отглеждани в сгради в режим на етажна собственост да бъдат вписани в Книгата на етажната собственост. На основание чл. 23, ал.1, т.9 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, Управителният съвет (управителя) да предостави информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост в районната администрация на Община Пловдив.

 

Община Пловдив

Район Северен

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!