Вторник, 07 Септември 2021 14:41

Инвестиционно предложение за "Разширение на дейността в гробищен парк с обреден дом - кремиране на тленни останки"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Разширение на дейността в гробищен парк с обреден дом – кремиране на тленни останки“ в поземлен имот 56784.509.156, град Пловдив, с възложител Петко Бончев Божков.

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“.

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 07.09.2021 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!