Сряда, 11 Август 2021 08:29

Инвестиционно предложение "Автоматизирана автомивка"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

     на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за : „Автоматизирана автомивка“, в УПИ III-1039 идентичен с ПИ 56784.508.462, гр. Пловдив, район „Северен“.

 

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 11.08.2021 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!