Петък, 30 Юли 2021 11:57

Инвестиционното предложение „Изграждане на нов цех за производството на пастьоризирани млека ,,Верея“

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЯВЯВА:

 

 

     Инвестиционното предложение е за нов обект с обществено обслужваща дейност:

„Изграждане на нов цех за производството на пастьоризирани млека ,,Верея“, като разширение на основната производствена сграда на ОМК – ПЛОВДИВ с местонахождение в УПИ ,,Млекоцентрала“, кв. 1 – по плана на кв. ,,Хармани и Айгъри“ гр. Пловдив с възложител: „ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ“ ЕАД.

           Лице за контакти: Димка Стоянова – Специалист „Екология и чистота”,                 тел.: 032 901165 и Галя Петкова – Старши специалист „Екология и чистота”,                тел.:  032    901165.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!