Вторник, 06 Юли 2021 14:33

Инвестиционно предложение "Изграждане на нов цех за производството на пастьоризирани млека "Верея"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

     на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за : „Изграждане на нов цех за производството на пастьоризирани млека „Верея“, като разширение на основната производствена сграда на ОМК – ПЛОВДИВ с местонахождение в УПИ „Млекоцентрала“, кв. 1 – по плана на кв. „Хармани и Айгъри“, гр. Пловдив,

 

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 06.07.2021 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!