Понеделник, 05 Юли 2021 13:01

Заповед № 21 ОА - 1624/21.06.2021 г., на Кмета на Община Пловдив, във връзка с решение №98, взето с протокол № 7 от 27.04.2021 г., на Общински съвет - Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!