Понеделник, 05 Юли 2021 12:30

Инвестиционно предложение за „Търговски център, складове и офиси, многофункционални зали, заведения за обществено хранене, спортно-рекреационни дейности, логистика“

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

Възложител, чрез РИОСВ-Пловдив

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение.

„Търговски център, складове и офиси, многофункционални зали, заведения за обществено хранене, спортно-рекреационни дейности, логистика“ в ПИ с идентификатор 56784.17.93 по КККР на гр. Пловдив, с възложител „ТЕМЕНА ЛТД“ ЕООД,

 

 

За мнения и въпроси: 032/901 165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 05.07.2021 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!