Понеделник, 14 Юни 2021 10:51

Инвестиционно предложение за „Търговски център, складове и офиси, многофункционални зали, заведения за обществено хранене, спортно-рекреационни дейности, логистика“

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Търговски център, складове и офиси, многофункционални зали, заведения за обществено хранене, спортно-рекреационни дейности, логистика“ в ПИ 56784.17.93 по КККР на град Пловдив, район ,,Северен“, община Пловдив, област Пловдив, с възложител ,,ТЕМЕНА ЛТД“ ЕООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“.

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 14.06.2021 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!