Четвъртък, 03 Юни 2021 08:06

Важна информация за собствениците на пчелини в район "Северен"

Във връзка с предстоящо наземно третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура на територията на УДВГД Пловдив, уведомяваме собствениците на пчелини в  район "Северен", че горецитираното обезтревяване на гара "Филипово" ще се извърши на 4, 5 и 17.06.2021 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!