Вторник, 18 Май 2021 13:48

Инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс ВИА ПАРК - СЕВЕР"

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЯВЯВА:

 

 

     Инвестиционното предложение е за нов обект с обществено обслужваща дейност:

„Изграждане на търговски комплекс ,,ВИА ПАРК – СЕВЕР““ в УПИ II-504.1300 – производствена и обществено обслужваща дейност, кв. XX по плана на Северна индустриална зона, град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с възложител: „ВИА СЕВЕР“ ЕООД.

      Лице за контакти: Димка Стоянова – Специалист „Екология и чистота”,                 тел.: 032 901165 и Галя Петкова – Старши специалист „Екология и чистота”,                тел.:  032    901165.

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!