Четвъртък, 29 Април 2021 09:51

Инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс ВИА ПАРК - СЕВЕР"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс ,,ВИА ПАРК – СЕВЕР““ в УПИ II – 504.1300 – производствена и обществено обслужваща дейност, кв. XX по плана на Северна индустриална зона, град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с възложител ,,ВИА СЕВЕР“ ЕООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“.

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 29.04.2021 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!