Четвъртък, 30 Юли 2020 10:41

Инвестиционно предложение "Сондажен кладенец"

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЯВЯВА:

 

     Инвестиционното предложение е за нов обект с обслужваща дейност:

 

„Изграждане на сондажен кладенец“- в ПИ 56784.6.32 - за складова база, гр.    Пловдив, местност ,,Юртлука“.

Лице за контакти: Надя Чолпанова – Главен инспектор „Екология и чистота”,

тел.: 032 901165 и Галя Петкова – Старши-специалист „Екология и чистота”,

тел.: 032 901165.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!