Вторник, 26 Май 2020 07:32

"Инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец"

Инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец" в имот с имот № 56784.6.32, гр. Пловдив, с възложител "Аудекс" ЕООД.

За възникнали въпроси: Надя Чолпанова /гл. инспектор "Екология и чистота"/ - тел. 0879 979 096;

                                   Галя Петкова /специалист "Екология и чистота"/ - тел. 0877 611 305

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!