Петък, 15 Май 2020 13:39

Инвестиционно предложение "Създаване и експлоатация на Гробищен парк с обреден дом"

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЯВЯВА:

 

     Инвестиционното предложение е за нов обект с обществено обслужваща дейност:

„Създаване и експлоатация на Гробищен парк с обреден дом в ПИ 56784.509.156, гр. Пловдив, в т. ч. Водовземане от съществуващ тръбен кладенец за нуждите на бъдещ обреден дом в ПИ 56784.509.156“, с възложител „Фундамент“ ООД.

Лице за контакти: Надя Чолпанова – Главен инспектор в дирекция „Екология и чистота”, тел.: 032 901165 и Галя Петкова - Специалист в отдел „Екология и чистота”, тел.: 032 901165.

 

 
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!