Понеделник, 06 Април 2020 11:22

Начин на плащане за детски ясли

ДЯ “ПАЛЕЧКА“,Мечо пух“ и „Дребосъчета“

Банкова сметка: ТБ ИНВЕСТБАНК

IBAN-BG96IORT73753102001500

BIC : IORTBGSF

Преводите да са в полза на Район "…………………" Здравеопазване

и да съдържат следната информация: 

Основание за плащане:

1.Име на детската ясла

2.Име на  групата на детето

3.Трите имена на детето

4.За кой месец се отнася таксата

5.Вид плащане-448003

 

В "Задължено лице" се изписва името на родителя!

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!