Четвъртък, 13 Февруари 2020 14:33

Инвестиционно предложение "Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Предприятие за месопреработка"

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЯВЯВА:

 

     Инвестиционното предложение е за нов обект с обществено обслужваща дейност:

„Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Предприятие за месопреработка“ в ПИ 56784.539.496 по КККР на гр. Пловдив.

Лице за контакти: Надя Чолпанова – Главен инспектор в дирекция „Екология и чистота”, тел.: 032 901165 и Галя Петкова - Специалист в отдел „Екология и чистота”, тел.: 032 901165.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!