Петък, 31 Януари 2020 14:47

Инвестиционно предложение "Обособяване на цех за белилна пръст"

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЯВЯВА:

 

     Инвестиционното предложение е за нов обект с обществено обслужваща дейност:

„Обособяване на цех за белилна пръст“ в ПИ 56784.504.322, гр. Пловдив, Район „Северен“, ул. „Георги Бенев“.

Лице за контакти: Надя Чолпанова – Главен инспектор в дирекция „Екология и чистота”, тел.: 032 901165 и Галя Петкова - Технически сътрудник в отдел „Екология и чистота”, тел.: 032 901165.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!