Петък, 17 Януари 2020 08:40

Инвестиционно предложение "Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Предприятие за месопреработка"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Предприятие за месопреработка в ПИ 56784.539.496 по КККР на гр. Пловдив“

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“.

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!