Сряда, 15 Януари 2020 08:48

Инвестиционно предложение "Обособяване на цех за регенериране на белилна пръст"

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Обособяване на цех за регенериране на белилна пръст“, гр. Пловдив, Район „Северен“, ул. „Георги Бенев“, ПИ с идентификатор 56784.504.322 (УПИ VII-771, номер по предходен план 771, кв. 6)

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“.

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!