Понеделник, 06 Януари 2020 02:00

Инвестициооно предложение "Жил. застрояване и ООД-10 бр. жил. сгради"

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЯВЯВА:

 

     Инвестиционното предложение е за нов обект с обществено обслужваща дейност: „Жилищно застрояване и ООД-10 бр. жил. сгради“ в ПИ 56784.22.121 и 56784.22.122, гр. Пловдив.

Лице за контакти: Надя Чолпанова – Главен инспектор в дирекция „Екология и чистота”, тел.: 032 901165 и Галя Петкова - Технически сътрудник в отдел „Екология и чистота”, тел.: 032 901165.


DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!