Вторник, 05 Ноември 2019 02:00

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Като част от ЕСНО в периода от 18 до 22 ноември 2019 г. ще се проведе поредната кампания за събиране на излезли от употреба гуми, отработени масла и негодни за употреба батерии и акумулатори. Тези отпадъци могат да бъдат предавани в събирателен пункт на адрес: гр. Пловдив, Район "Северен", ул. "Георги Бенев" № 4, площадка на "Универсметал" ООД, от 09.00 до 17.00 ч.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!