Понеделник, 21 Октомври 2019 02:00

Инвестиционно предложение "Склад за метални и строителни материали"

Инвестиционно предложение: "СКЛАД ЗА МЕТАЛНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ в негорими опаковки и тръбен кладенец в УПИ LXVI-504.1063 и УПИ - XLIII - 504.1062, производствена и складова дейност в кв. 2а по плана на СИЗ IV част гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, с възложител "ИБОСТРОЙ" ЕООД.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!