Понеделник, 30 Септември 2019 02:00

Инвестиционно предложение "Площадка за приемане и разкомплектоване на ИУМПС и търговска дейност с авточасти втора употреба"

Инвестиционно намерение за обект „ Хотел в УПИ I – 506.1521, с идентификатор 56784.506.1521, кв. 600, Пета градска част, гр. Пловдив“

ÂÂÂ

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!