Събота, 20 Юни 2020 15:40

Инвестиционо предложение: „Площадка за приемане и разкомплектоване на ИУМПС и търговска дейсност с авточасти втора употреба”, Област Пловдив, гр. Пловдив, Район „Северен“, ул. „Рогошко шосе“ в ПИ с идентификатор № 56784.509.152, с възложител „РИМПЕКС

Инвестиционо предложение: „Площадка за приемане и разкомплектоване на ИУМПС и търговска дейсност с авточасти втора употреба”, Област Пловдив, гр. Пловдив, Район „Северен“, ул. „Рогошко шосе“ в ПИ с идентификатор № 56784.509.152, с възложител „РИМПЕКС-16“ ООД, ЕИК: 204039173.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!