Петък, 22 Ноември 2019 13:54

Заповед за отдаване на места общинска собственост за местодомуване на МПС без поставяне на преместваем обект.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!