Петък, 11 Октомври 2019 12:05

Заповед за отдаване на места общинска собственост за местодомуване на МПС без поставяне на преместваем обект.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!