Четвъртък, 29 Август 2019 08:34

нова детска площадка

Официален старт на изграждане на нова детска площадка в район „Северен” даде днес изпълняващата функциите на кмет на района г-жа Лариса Кътова. Площадката ще бъде изградена в междублоковото пространство на бул.”Марица” №51-53 и ще бъде изцяло съобразена с изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Върху ударопоглъщаща настилка от зелени каучукови плочи с площ от 90 кв.м. ще бъдат монтирани четири на брой детски съоръжения за игра: - 1 бр. комбинирано съоръжение с пързалка, - 1 бр.къщичка за игри със сюжет и роли, - 1 бр. люлка махало с два броя седалки – плоска и тип „кош” - 1 бр. едноместна люлка-махало със седалка тип „кош”. Детската площадка ще бъде оградена, ще бъдат поставени три броя нови пейки и два броя кошчета за отпадъци. Стойността за изграждане на новата детска площадка възлиза на 50 000 лв. „В района се намират детска кухня „Слънчеви усмивки”, детска ясла „Дребосъчета” и филиалът на детска градина „Марица”, така че тази нова придобивка ще удовлетвори нуждите на децата за спокойни, приятни и безопасни игри навън.” – коментира г-жа Кътова.

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!