Петък, 07 Декември 2018 10:48

Региони в растеж

СЪОБЩЕНИЕ

        

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че в публикувания „Регистър на ЗИФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, получили положителна оценка“ е пропусната сграда с подадено Заявление с вх.№ 6300-1-(1)/30.03.2018 г., район „Източен“, ул. "Жеравна" №1, 3, брой самостоятелни обекти – 27бр.

Съгласно КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, сградата получава следните точки по отделните критерии:

 

К1 - Наличие на обследване за енергийна ефективност

 

0

К2 - Принос към обновяването и развитието на зона за въздействие

 

0

К3 - Принос към обновяването и развитието на групова културна ценност

 

0

К4 - Сградата е културна ценност

 

0

К5 - Брой самостоятелни обекти в сградата

 

0,45 т.

 

На база получените точки по отделните критерии, сградата получава Общ брой точки – 0,45 т.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!