Вторник, 21 Август 2018 08:27

Националната мрежа на здравните медиатори

Националната мрежа на здравните медиатори е учреденa през 2007 гMрежата има национално покритие и е най-голямата организация в обществена полза в България, чиито членове ежедневно са на терен, в помощ на най-уязвимите групи от населението. Членовете на Мрежата са над 150 души – здравни медиатори, медицински специалисти, социолози, психолози, експерти в областта на интеграцията на етническите малцинства, общественици, обединени в една мисия – подобряване на достъпа и на качеството на здравните услуги за хората от уязвими общности.

В район ,,Северен” – Община Пловдив има назначени вече двама  здравни медиатори,  чиито основни задължения  включват:  подпомагане на достъпа до здравни и социални услуги на  всички, които са в неравностойно положение; повишаване на здравната култура на уязвимите групи;  повишаване на информираността по отношение на здравната система;  утвърждаване на европейски практики и подходи за улесняване на достъпа до здравни услуги за уязвимите групи;  осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;   утвърждаване фигурата на здравния медиатор, както на местно и национално ниво, така и в международен план, като ключова фигура в интеграционните политики и др.

Тази седмица по линия на обменните посещения, в район ,,Северен” на работна среща беше Областният координатор на Националната мрежа Фани Иванова – съобщи инж. Ральо Ралев, кмет на района. Заедно с областния кооординатор здравните медиатори посетиха Агенцията по социално подпомагане, РЗИ, здравни заведения и други институции, с цел координиране на общите действия в посока здравна и социална превенция.

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!