Петък, 11 Май 2018 12:55

кметът на район ,,Северен” изнесе лекция пред академичния и студентския състав

В осемнайсета аудитория на Философско – историческия факултет на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски”, кметът на район ,,Северен” изнесе лекция пред академичния и студентския състав на факултета. 

Проф. днк Мария Шнитер, Доц. д-р Меглена Златкова, д-р Стоян Антонов, д-р Борислава Петкова, много студенти и докторанти бяха сред аудиторията. Заместникът на кмета Ралев – д-р Красимир Асенов, също беше сред гостите на публичната лекция.

         ,,Стремежът към индивидуална адаптация и използване на човешкия капитал трябва да се допълва с аспектите на социалната кохезия и равенството в съвременното общество на многообразието. Постигането на баланс между права и отговорности е решаващо за разработването на честни и ефективни интеграционни политики” – каза кмет Ралев пред аудиторията. 

Темата на лекцията на кмета: ,,Социо – културни аспекти на публичните интеграционни политики” предизвика голям интерес и дискусия сред академичната общност.

         В поздравителния адрес до инж. Ралев, декана на факултета Доц. д-р Красимира Кръстанова казва: ,,Като Ви благодаря сърдечно за лекцията, приветствам начинанието Ви да споделите опита, отнасящ се към публичните политики за интеграция”

 

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!