Четвъртък, 26 Април 2018 11:52

Формуляр за окончателният резултат на кандидатите за длъжността главен архитект

Формуляр за окончателният резултат на   кандидатите за длъжността   главен архитект
Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 24 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
Михаил Петров Богданов 100 5 210 3 1130
Председател: Десислава Ненова Йорданова   ……/п/…………
Членове:         инж.Даниела Иванова Вълова ………/п/………...   
                         Стоянка Георгиева Кузманова   ………/п/………..
                         инж. Надя Василева Петрова   ………/п/……………
                         Антоанета Стоянова Трендафилова   ………/п/…………
                       арх.Елена Христова Апостолова ………../п/……….
                       арх. Илко Николов Николов ……………./п/…………….

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!