Понеделник, 13 Ноември 2017 09:36

Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив

Във връзка с Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив и с оглед предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци, от Район “Северен” уведомяват всички жители на района, че определеното място за разполагане на съдове тип “Лодка” – 4 куб.м за строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата на територията на “Северен” се намира на ул. “Еледжик” № 11 /обръщало на автобуси от Градски транспорт под Карловския надлез/. Гражданите могат да изхвърлят разделно събрани отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата си, като еднократното количество не следва да надвишава 1 куб. м. В съдовете следва да се събират само неопасни строителни отпадъци от Група 17 на Наредба за класификация на отпадъците.

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!