Четвъртък, 09 Ноември 2017 06:51

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А   тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

 

 

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА 

РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

 

 

 

         На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, определена със Заповед № 17РД09-396/23.10.2017г. на Кмета на Район „Северен” Пловдив не допусна до конкурс следния кандидат:  

 

 

1. Халил Сейдиев Салиев - не притежава нужния професионален опит или ранг.

 

 

 

     Председател на комисията : не се чете

                                           Красимир Асенов

 

       06.11.2017г.

гр. Пловдив

 

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!