Четвъртък, 09 Ноември 2017 06:46

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А   тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

 

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

 

 

 

         На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, определена със Заповед №17РД09-396/23.10.2017г. на Кмета на Район „Северен” Пловдив допусна до конкурс следния кандидат:  

 

  1. 1.Десислава Ненова Йорданова

 

Кандидатът трябва да се яви на 17 ноември 2017г. /петък/ от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Район „Северен”,   гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, за решаване на тест.

 

 

        Председател на комисията : не се чете

                                                 Красимир Асенов

06.11.2017г.

град Пловдив

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!