Петък, 27 Октомври 2017 09:42

Кампанията за разделно събиране на опасни отпадъци

Успешно премина кампанията за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт в район “Северен, организирано от Община Пловдив, съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев.

Мястото, където гражданите трябваше да предават отпадъците беше позиционирано в близост до кръстовището на ул. „Победа” и ул. „Димитър Стамболов” – пред автогара „Север” и магазин „Лидъл”.

Към основните групи опасни отпадъци спадат:

• живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи);

• лаково бояджийски материали (емулсии и лакови бои; политури и лакове; разтворители и разредители за боя; терпентин и др.),

• домакински препарати и химикали (почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви, пестициди и др.);

• мастила, замърсени опаковки и др.;

• маслени филтри, спирачни течности и антифриз;

• фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Апелирам домакинствата да събират и предават отпадъците с опасни свойства на мобилния събирателен пункт, за да се избегне отрицателното влияние върху здравето на хората и замърсяване на околната среда, ако се смесват с общите битови отпадъци – коментира инж. Ралев.

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!