Кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев уведомява гражданите на района за възможността да се включат в Европейска процедура №BG16М1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” , която стгартира в момента. Целта на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици и индиректно на азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели. Финансират се мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства: - На газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн. Към тази група дейности са допустими и дейности по изграждане на вътрешна сградна инсталация. - Алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или газоразпределителна мрежа.Тук се включват вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори и термостати към топлофикационната система , както газови уреди – котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и сградната инсталация към газоразпределителната мрежа. В изпълнение на Насоките за кандидатстване на Оперативната програма проекта ще се реализира в два етапа.Крайният срок за приключване физическото изпълнение на проекта е 31 декември 2023 г. Първият проектен етап е до 31.05.2021 г. Подаването на декларация за съгласие за включване в програмата е с краен срок 31 юли 2019 г. Декларацията може да получите в деловодството на район „Северен” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №22А, както и в сайта на районната администрация: www.severen.bg. Декларацията се попълва и подписва от собственика на жилището и се подава в деловодството на районната администрация или в PDF формат сканирана може да се изпраща и електронно на електронна поща : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Освен подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене декларацията може да бъде подадена и в община Пловдив или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Получените декларации ще бъдат разглеждани и преценявани за съответствие с проектните изисквания. Всеки от одобрените на този етап ще бъде информиран от общината като с всеки един от тях ще се сключи договор. По време на реализация на дейностите всеки от одобрените крайни получатели ще бъде посетен на място с оглед потвърждаване на първоначално подадената информация и допълване при необходимост на допълнителни документи. С цел постигане на максимален резултат от проекта се дава приоритет на инвестиции в санирани сгради. Пълна информация за процедурата: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/l Инж.Ралев призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност с цел подобряване качеството на атмосферния въздух в града.
Акция за облагородяване на кът за отдих „Моливчета” извърши днес администрацията на район „Северен”. Кметът на района инж.Ральо Ралев лично се включи с част от екипа си в мероприятието. Инициативата се осъществи с помощта на фондация „Стария бряст” гр.Сливен с изпълнителен директор Стефан Стефанов и бригада „Нова градина” – гражданско обединение за обществено полезна дейност гр.Сливен с ръководител Магдалена Данчева. Обектът се намира западно от пешеходния мост до ул.Неофит Рилски и става все по-предпочитано място за отдих и почивка от гражданите. Паркът бе залесен със седем броя туи и три броя магнолии. По дърветата в близост бяха монтирани два броя къщички-хранилки и 1 бр. хранилка за птички. Теренът бе почистен, а растителността полята. Старите дънери бяха премахнати, поставиха се и нови знаци „Забранено за кучета”.
Акция по премахване на стари и опасни метални детски съоръжения на територията на район „Северен” проведе вчера районната администрация. Това съобщи кметът на района инж.Ральо Ралев. От обособената площадка за отдих, находяща се южно от жилищния блок на ул.”Борба” №23-33 се премахнаха опасни стари метални детски игрушки, както и стари метални съоръжения, ползвани за простори. Също така теренът бе почистен от стари пейки, изградени от базалтови плочи, както и няколко опасни и неизползваеми бетонни съоръжения, вкопани в земята.Теренът ще бъде възстановен и облагороден. Акцията по премахване на опасни стари метални съоръжения продължи на терена, находящ се западно от ул.”Колю Фичето” №1-7. Теренът вече е почистен, предстои да бъде залесен. „Ще продължим с акциите по премахване на неизползваеми съоръжения на територията на район „Северен”, за да може повече терени да бъдат облагородени, залесени и да се използват за отдих от гражданите през топлите месеци.” – сподели кметът инж.Ральо Ралев.
Кметът на район „Северен „ инж.Ральо Ралев бе специален гост на децата от ОУ „Райна Княгиня” с директор Мария Гайдарова, по повод отбелязване на Международния ден на водата. Събитието започна с иновативен урок, проведен от преподавателя по биология Моника Тенева с участие на ученици от училището, от Пловдив и областта . Показани бяха различни видове иновативни технологии като дигитален микроскоп и интерактивна дъска, чрез които децата видяха микробите, съдържащи се във водата. Изложена бе най-дългата картина, съставена от 140 рисунки на ученици, подбрани след конкурс по темата за водата. Клубът „Природата около нас” чрез изготвени макети показаха как на практика може да се използва пречистена дъждовна вода. В училището бе организирана изложба с наименование „Където и да си, имаш право на вода” , както и свързаният с нея конкурс за есе, стихотворение, колаж и макет по темата. Най-добрите творби бяха отличени с грамоти, връчени от представители на РУО и експерти от Басейнова дирекция. Кметът на района инж.Ральо Ралев поздрави всички присъстващи и апелира за опазване на водните ресурси и разумно използване на питейната вода.
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 226

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!