Децата ни днес прекарват поне два часа дневно в игра със смартфона или компютъра – така твърди статистиката. Съвременните малчугани не познават игрите от детството на родителите и бабите си. Този всеизвестен факт е отправната точка на учителите от ДГ „Бреза“ за новаторска работа с децата – чрез игри върху интерактивен под да се демонстрира на родители и общественост как възпитаниците им могат да се развиват и двигателно, и познавателно, и емоционално-волево. Откритият урок, на който специални гости бяха родителите на децата, предизвика интереса и на кмета на района инж.Ральо Ралев, който е причастен към всички значими събития в живота на образователните институции в „Северен“. С него бяха и образователни експерти, нетърпеливи да наблюдават ефекта от иновативното приложение, което навлиза в игровите занимания на децата. Нели Димитрова, директор на детското заведение, като поздрави развълнуваните малчугани и многобройните гости, призна, че и за нейния екип иновативният урок е интересно предизвикателство, което поставя на проверка стереотипите в работата на детския учител. Интерактивната подова система FluurMat, създадена именно за децата на ДГ „Бреза“, бе успешно апробирана и оправда напълно големите очаквания на всички присъстващи. Тя дава възможност за спонтанно задържане на детското внимание върху бързо променяща се игрова ситуация, при която детето енергично търси решение, като работи в сътрудничество с останалите участници в играта. Експериментът бе подпомаган от създателя на интерактивния под Стефан Ставрев, който ръководеше игрите „Намери предмета“ и „Къртичета“, в които проличаха възможностите за развитие на детската наблюдателност, съобразителност и бързина на реакциите. Всички гости се убедиха, че емоционалният градус по време на игрите е висок, но не пречи на детската креативност. Впечатлен от видяното, инж.Р.Ралев сърдечно поздрави директора и учителите на ДГ „Бреза“, прекрасните деца и родителите им, като призна, че завижда на малчуганите за интерактивния под, който занапред несъмнено ще бъде важен елемент от развиващите детски игри в ДГ „Бреза“.
Сряда, 27 Март 2019 13:17

Нов паркинг

Готов е осмият паркинг, изграден на територията на район „Северен” и четвърти по ред за 2019 година по Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив. Лентата прерязаха кметът на района инж.Ральо Ралев, заедно със заместниците си Лариса Кътова, д-р Красимир Асенов и Калоян Георгиев. Паркингът се намира в междублоковото пространство на бул.”България”№41-43. Изградени са 21 на брой места за паркиране, като 3 от тях са за хора в неравностойно положение. Площта на новия паркинг е 800 кв.м. Ремонтните дейности включиха фрезоване на старата асфалтова настилка, демонтиране на съществуващите пътни ивици, полагане на основа от трошен камък, полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина на пласт 4 см, и върху него полагане на плътен асфалтобетон с дебелина на пласт 4 см. Освен асфалтирането, всички улични и градински бордюри са подменени, а вазите около съществуващите дървета са оформени. Положена е хоризонтална маркировка и са монтирани антипаркинг скоби. Общата стойност на инвестицията възлиза на 45000 лв., а броят на отдадени места в район „Северен” до момента възлиза на 282 броя.
Кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев уведомява гражданите на района за възможността да се включат в Европейска процедура №BG16М1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” , която стгартира в момента. Целта на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици и индиректно на азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели. Финансират се мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства: - На газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн. Към тази група дейности са допустими и дейности по изграждане на вътрешна сградна инсталация. - Алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или газоразпределителна мрежа.Тук се включват вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори и термостати към топлофикационната система , както газови уреди – котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и сградната инсталация към газоразпределителната мрежа. В изпълнение на Насоките за кандидатстване на Оперативната програма проекта ще се реализира в два етапа.Крайният срок за приключване физическото изпълнение на проекта е 31 декември 2023 г. Първият проектен етап е до 31.05.2021 г. Подаването на декларация за съгласие за включване в програмата е с краен срок 31 юли 2019 г. Декларацията може да получите в деловодството на район „Северен” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №22А, както и в сайта на районната администрация: www.severen.bg. Декларацията се попълва и подписва от собственика на жилището и се подава в деловодството на районната администрация или в PDF формат сканирана може да се изпраща и електронно на електронна поща : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Освен подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене декларацията може да бъде подадена и в община Пловдив или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Получените декларации ще бъдат разглеждани и преценявани за съответствие с проектните изисквания. Всеки от одобрените на този етап ще бъде информиран от общината като с всеки един от тях ще се сключи договор. По време на реализация на дейностите всеки от одобрените крайни получатели ще бъде посетен на място с оглед потвърждаване на първоначално подадената информация и допълване при необходимост на допълнителни документи. С цел постигане на максимален резултат от проекта се дава приоритет на инвестиции в санирани сгради. Пълна информация за процедурата: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/l Инж.Ралев призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност с цел подобряване качеството на атмосферния въздух в града.
Акция за облагородяване на кът за отдих „Моливчета” извърши днес администрацията на район „Северен”. Кметът на района инж.Ральо Ралев лично се включи с част от екипа си в мероприятието. Инициативата се осъществи с помощта на фондация „Стария бряст” гр.Сливен с изпълнителен директор Стефан Стефанов и бригада „Нова градина” – гражданско обединение за обществено полезна дейност гр.Сливен с ръководител Магдалена Данчева. Обектът се намира западно от пешеходния мост до ул.Неофит Рилски и става все по-предпочитано място за отдих и почивка от гражданите. Паркът бе залесен със седем броя туи и три броя магнолии. По дърветата в близост бяха монтирани два броя къщички-хранилки и 1 бр. хранилка за птички. Теренът бе почистен, а растителността полята. Старите дънери бяха премахнати, поставиха се и нови знаци „Забранено за кучета”.
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 223

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!