Четвъртък, 12 Октомври 2017 13:51

Събаряне на незаконни постройки

Районната администрация пристъпи днес към последващо събаряне на незаконни постройки в пловдивската „Арман Махала”, съобщи кметът на района инж.Ральо Ралев. Събарят се жилищни сгради, които са без каквито и да е строителни документи и книжа и са изградени върху терен общинската собственост. Заповедите за премахване на незаконното строителство са потвърдени от съдебните институции, както в България, така и от Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Администрацията на район "Северен" изказва специална благодарност на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” към Община Пловдив, на главен инспектор Никола Симов – началник на III-то РУ „Полиция” при ОД на МВР Пловдив и на служителите му, за проявения професионализъм при изпълнението на служебните им задължения.

Сряда, 11 Октомври 2017 13:50

Услуги за по-добър живот

Администрацията на Район “Северен” получи подкрепа от Управляващия орган в Министерство на труда и социалната политика за удължаване на проект BG05M9OP001-2.002-0223-C001 - „Услуги за по-добър живот”, финансиран по схема за предоставяне на финансова помощ „Независим живот”– съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев.

Екипът по организация и управление на проекта в Район “Северен” извърши своевременно необходимите разчети и аргументирайки се пред Управляващия орган, получи възможността  проектът да бъде удължен с още два месеца - до края на 2017 г. Така потребителите на различните услуги и на специализираното транспортно средство ще имат шанса да разчитат на грижите на екипа два месеца повече от предварително предвидения по проекта срок. Допълнителното споразумение към договора на Район „Северен” е заслуга на екипа по организация и управление на проекта, който осъществява дейността си отчитайки изцяло интересите и потребностите на лицата от целевите групи по програмата.

Удължаването на проект „Услуги за по-добър живот” в район „Северен” – Община Пловдив ще продължи да осигурява качествена домашна грижа за 74 потребители, а на над 45 асистенти ще даде възможност да имат своята сигурна трудова реализация до Нова година.

В изпълнение на разпоредбите на Наредбата на Община Пловдив за реда и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба МПС, през изминалата седмица се проведе поредната акция за облепяне на автомобили на територията на Район "Северен".

Служители на Район "Северен" със съдействието на III РУ “Полиция” - Пловдив, ОП "Паркиране и репатриране" и "Българска рециклираща компания" АД извършиха обход за установяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

В резултат са съставени 26 констативни протокола за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани по тротоарите, улиците, площадките, откритите обществени паркинги, зелените площи и други.

Облепените автомобили с предупредителен стикер са на следните адреси:

- ул. "Луда Яна" № 6

- ул. „Бистрица“ № 11

- ул. "Брезовско шосе" № 4А

- ул. "Борба" № 5

- ул. „Милеви скали“ № 2,13

бул. „Дунав“ № 1,4,6,114

- ул. „Арабаконак“ № 7

- ул. „Синчец“ № 4

- бул. “Васил Априлов”  152,111,121

- ул. “Борис Дякович”  2,4

- ул. “Гонда вода”  26

- ул. “Драгота”

- ул. “Гюро Михайлов”  1

След облепяне на МПС-тата собствениците имат 90-дневен срок, в който следва да преведат автомобилите си в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за целта фирми. В следствие на неизпълнени такива предписания следва акция по репатриране на излезлите от употреба МПС-та.

Четвъртък, 05 Октомври 2017 12:55

40 нови пейки

40 нови пейки са монтирани в „Северен”, съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев.

Местата, на които са поставени пейките са определени предимно по молби на граждани от района, както и по преценка на районната администрация.

Адресите, на които са монтирани са: бул.“България”№108/110; ул.“Петър Шилев”№10/14; ул.“Стефан Ботев”№1; ул.”Милеви скали”№ 13; бул.“Дунав”№ 2/4; ул.“Панагюрище”№ 22; ул.“Ст. Заимов”№ 12; ул.“Ален мак”№ 38; ул.“Победа”№ 65; ул.“Барикадите” № 12/14/20/22; ул.“Борба”№1, по северния бряг на р. Марица.

Радвам се, че успяхме да уважим всички молби на гражданите – коментира кметът инж. Ралев – пейките са на места с оформени кътове за отдих, в близост до детски площадки, градинки и междублокови пространства. Апелирам гражданите да пазят общинското имущество и да сигнализират, ако станат свидетели на вандалски прояви спрямо него.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 5 от 167

 

 banner-monitoring

 

EH2016 Digitial-Banner 160x600

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!